Miejska Gra Społecznościowa

Cele Projekty i Planowane Efekty

Celem Projektu jest opracowanie innowacynej gry społecznościowej opierającej się na spotach zlokalizowanych jako punkty na mapie do odwiedzania przez graczy podczas spacerów po przestrzeni miejskiej.

Kontakt

Reconizer Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Reconizer Sp. z o.o. (NIP: 8982215917, REGON: 363314295) realizuje projekt pn. „Miejska Gra Społecznościowa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN).

Zgodnie z Podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Projektodawca zobligowany jest przeprowadzić procedurę rozeznania rynku przed zlecaniem usług nieprzekraczających 50 tys. PLN netto włącznie.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na leasingu sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań B+R w ramach ww. projektu przez okres 11 miesięcy.

Poniżej zamieszczam specyfikację sprzętu będącego przedmiotem dokonywanej kalkulacji:

2 x MacBook Pro - procesor Intel Core i7 2,8 GHz 7. generacji, Turbo Boost do 3,8 GHz, 16 GB pamięci LPDDR3 2133 MHz, 256 GB pamięci masowej SSD, Radeon Pro 555 z 2 GB pamięci.
1 x iPhone 7s Plus 32
1 x iPad Pro 12,9 cala 32 GB
1 x Samsung Galaxy S8
1 x Samsung Galaxy Tab S2 9.7 cala
1 x Galaxy Tab A 10.1 LTE

Wycena powinna dotyczyć miesięcznej oraz całkowitej kwoty leasingu ww. sprzętu przez okres 11 miesięcy.

Wszystkie kwoty należy podać w wysokości netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Kalkulację proszę przesłać do dnia 04.09.2017 r. do godz. 12.00 na adres: krzysztof.lesniewski@reconizer.pl

Wartość projektu
2 092 490,32 PLN
Wkład funduszy europejskich
1 559 524,33 PLN